wtorek, 10 maja 2016

CO TO JEST NEUTROPENIA?

Ostatnio natchnęłam się na ciekawy artykuł na temat neutropenii. Warto wiedzieć co to jest. 
Przeczytajcie. Artykuł jest krótki ale konkretny.
U większości dzieci leczonych cytostatykami pojawia się ten problem. Warto co nie co wiedzieć o neutropenii.


Leczenie onkologiczne to złożony, długotrwały proces. Jednym z elementów może być chemioterapia, czyli zastosowanie leków przeciwnowotworowych tzn. cytostatyków. Preparaty te są stosowane w celu zniszczenia komórek nowotworowy. Różnią się one między sobą sposobem w jaki uszkadzają komórki.
Pacjenci przed rozpoczęciem leczenia z użyciem cytostatyków informowani są o potencjalnych jego powikłaniach, które występują z różną częstością i mogą być czasem charakterystyczne dla danego leku. Jednym z częstszych skutków ubocznych jest tzw. neutropenia. Co to właściwie jest i czemu się pojawia?

Neutropenia - Objawy i przebieg

Neutropenia to spadek liczby pewnej frakcji białych ciałek krwi tzn. neutrofilii (granulocytów obojętnochłonnych), biorących udział w odpowiedzi na zakażenie, głównie te spowodowane przez bakterie. 
Powstają one w szpiku kostnym, skąd trafiają do krwi oraz tkanek. Muszą one ulegać ciągłej wymianie, by móc prawidłowo pełnić swoje funkcje. Związane jest to z koniecznością powstawania ciągle nowych komórek, a im komórki częściej się dzielą tym stają się bardziej wrażliwa na uszkodzenie w trakcie chemioterapii. Cytostatyki bowiem niszczą namnażające się komórki nowotworowe, ale także i te zdrowe m.in. w szpiku kostnym.
Dlatego bardzo często u pacjentów w czasie terapii przeciwnowotworowej obserwuje się niekorzystne zmniejszenie ilości białych, czerwonych krwinek oraz płytek krwi. Najszybciej obserwuje się neutropenię właśnie.  Ilość granulocytów obojetnochłonnych  sprawdzić można w pobranej próbce krwi,  wykonując tzw. morfologię krwi.  Gdy jest ich zbyt mało to przebieg teoretycznie błahej infekcji może stanowić zagrożenie dla chorego. Przy ich bardzo niskiej liczbie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia  gorączki neutropenicznej. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający leczenia  w warunkach szpitalnych.   Wniosek z tego, że pacjent w trakcie leczenia, który zaczyna gorączkować lub też wystąpią inne objawy infekcji powinien skonsultować się niezwłocznie z lekarzem, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania.
Bezobjawowa neutropenia, czyli sam spadek ilości granulocytów obojętnochłonnych bez cech zakażenia nie wymaga leczenia. Wskazany jest wówczas:
  • oszczędzający tryb życia,
  • unikanie skupisk ludzi,
  • unikanie kontaktu z osobami chorymi na choroby infekcyjne,
  • dbanie o higienę, w tym szczególnie jamy ustnej.
Dodatkowo taki stan może  czasem skutkować koniecznością przesunięcia terminu kolejnej chemioterapii lub zmniejszeniem dawek stosowanych leków, bądź koniecznością profilaktycznego podawania leków pobudzających podziały białych ciałek krwi zachodzących w szpiku kostnym. Niekiedy leki te podaje się już przy pierwszym cyklu leczenia, jeśli zastosowany schemat leczenia wiąże się z wysokim bądź średnim  ryzykiem rozwoju gorączki neutropenicznej oraz występują liczne dodatkowe  czynniki ryzyka. Decyzje takie podejmuje lekarz prowadzący.
Źródło: forumonkologiczne.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz