wtorek, 4 sierpnia 2015

DZIECKO W SZPITALU
Czasami konieczne jest aby dziecko było leczone szpitalnie. Czasami wystarczy kilka dni w szpitalu, czasami jest to kilka miesięcy. Niezależnie jednak od tego jak długo dziecko musi pozostac w szpitalu powinniście znac swoje prawa.
Przebywanie w szpitalu to traumatyczne przeżycie zarówno dla dziecka jak i dla rodzica, istotne jest aby w jak największym stopniu zminimalizowac stres związany z tą sytuacją. Warto poznac swoje prawa. 
Kiedy ja byłam z Agatką w szpitalu, personel był przyjazny i w wielu kwestiach dostosowywał się do rodziców. Nie zawsze jednak tak jest, dlatego warto wiedziec co wolno małemu pacjentowi.


Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu
🌼 Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką Poradni lub na oddziale dziennym.
🌼 Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu Rodzice lub Opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających - bez względu na wiek Dziecka.

🌼 Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z Dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy Dziecku. Pobyt Rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad Dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

🌼 Dzieci i Rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku Dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u Dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

🌼 Dzieci i ich Rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde Dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.
🌼 Dzieci powinny przebywać razem z innymi Dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać Dzieci razem z dorosłymi.
🌼 Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.
🌼 Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych Dzieci.
Zespół opiekujący się Dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
🌼 Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

                

Oby nikt z was nie musiał przebywac w szpitalu. Jednak jeśli wystąpi taka koniecznośc- poznaj swoje prawa. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz